Všeobecné podmienky - Skvelé zážitky a adrenalinové darčeky. Zážitkové lety, Pilotom na skúšku tandemový zoskok padákom

Email: info@flyskytaxi.sk
Zážitkové lety a zoskoky padákom
Telefon: 0911855399
Text Button with Underline
Text Button with Underline
Text Button with Underline
Text Button with Underline
Text Button with Underline
Prejsť na obsah

Všeobecné podmienky

Všeobecné odchodné podmienky platné od: 1.9.2015

1.Podmienky rezervácie:
Zákazník je povinný po zakúpení kupónu si za rezervovať termín v našom online rezervačnom systéme kde bude postupovať podľa pokynov k rezervácii.

2. Zrušenie termínu letu
Zákazník má právo zrušiť svoju rezerváciu najneskôr 5dní pred daným termínom. Preto prosíme našich zákazníkov aby dobre premysleli rezervovaný termín ktorý sa stáva závažný po uplynutí doby 5dní pred konaním termínu. V prípade závažných dôvodov  akceptujeme zrušenie termínu najneskôr 48 hodín pred konaním akcie a to z dôvodu úrazu, choroby a pod... V prípade že sa nedostavíte na záväzný termín bude vám umožnené využiť tento kupón už len v Nových Zámkoch.

V prípade že dôjde k zrušeniu termínu z našej strany budete informovaný o tom  bez odkladu. V prípade zrušenia termínu bude vám umožnené si vybrať iný termín. V prípade že k tomu dôjde 14dní pred koncom platnosť kupónu, tak náhradný termín bude poskytnutý len na letisku v Nových zámkoch preto prosíme zákazníkov aby si za-rezervovali termíny dostatočnom predstihu pokiaľ majú v úmysle použiť letisko v Sládkovičove, Dubovej, Kvetoslavove, Trnave je to z dôvodu obmedzenej kapacity na tomto letisku.
Po zrušení termínu neberieme žiadnú zodpovednosť za nevybratie si náhradného termínu. Zákazník je povinný si sám vybrať najbližší termín na našich stránkach ktorý mu vyhovuje ak sa zruší jeho pôvodný termín a to ešte v dobe platnosti kupónu.

3.Platnosť kupónov
Od dátumu 01/08/2015 akceptujeme len platné kupóny. Váš kupón môžete využiť do konca jeho platnosti. Kupóny po platnosti akceptujeme len na letisku Nové Zámky a to maximálne 14dní po ich platnosti.

V prípade nemožnosti uskutočniť let do konca platnosti kupónu je možné tento kupón predlžiť okrem nasledujúcich prípadov:
- nevykonali ste žiadnu rezerváciu 30dní pred koncom platnosti
- posledných 30dní platnosti kupónu vám nevyhovuje ponúkané miesto letu
- vytvoríte si rezerváciu na posledných 14dní platnosti kupónu a z dôvodu počasia nie je možné let uskutočniť

Podmienky pre predlženie nájdete v bode 5.


4. Podmienky na uskutočnenie letov
V prípade teploty 28°C a viac je na našom zvážení vykonanie letu. Pri teplotách nad 30°C sa nelieta z bezpečnostných a technickým príčin.
Dohľadnosť nad 10km
Vietor zo smeru v osi dráhy 20m/s a zo smeru 45° voči osi dráhy 8m/s  a z boku 3m/s
Žiadne zrážky v 30km okruhu od letiska
Žiadna elektrická aktivita v okruhu 50km od letiska
Nezhoršujúca sa tendencia parametrov počasia minimálne najbližších 60minut.
Žiadna vydaná meteorologická výstraha uverejnená na www.shmu.sk
Žiadny nárazový vietor na 20kts


Od 01.10.20XX do 01.04.20XX Nezaručujeme dostupnosť letiska v Sládkovičove, Dubovej, Kvetoslavove, Trnave z dôvodu dlhodobej tendencie zhoršujuceho sa počasia. Dostupné ostanú Nové Zámky ktoré majú vyhovujúcejšiu dĺžku VPD (vzletová a pristávacia dráha), ďalej orientáciu (sever - juh obdobnú ako prevládajúci smer vetra), nadmorskú výšku a hlavne prekážkovou rovinu.
V prípade nepriaznivého počasia prekračujúceho limiti lietadla na letisku Sládkovičove, Dubovej, Kvetoslavove, Trnave sa automaticky presúvajú lety na založné letisko Nové Zámky z dôvodu vyššie uvedeného a to najmä smeru VPD a prekážkovej roviny. V prípade že máto kupón v budete mať umožnené prerezervovanie. Pre kupóny po platnosti ostáva datum a čas letu nemenný.

                                                                       5. Predlžovanie a prenášanie kupónov do ďalšieho roku

Predlžiť platnosť kupónu je možné maximálne 14dní pred koncom platnosti kupónu a to za poplatok 20eur.


                                                                       6. Zdravotný stav
Z možnosti letu sa vylučujú osoby trpiace nasledujúcimi chorobami:

- pod vplyvom alkoholu, omamných látok, liekov
- vysoký krvný tlak
- cukrovka
- infekčné choroby
- psychické choroby
- osoby po infarkte
- osoby s vyšším stupňom obezity
- a všetkými ostatnými chorobami ktoré by mohli mať vplyv na prevedenie letu


                                                                       7. Maximálna hmotnosť
Maximálna pripustná hmotnosť osoby na prednom sedadle je 95kg. Súčet dvoch osôb na prednom sedadle musí prevyšovať súčet hmotností na zadnom sedadle z dôvodu centráže a výváženia lietadla.
Sládkovičove, Dubovej, Kvetoslavove, Trnave:
V prípade nepriaznivého smeru vetra (vieto z boku pre dráhu 28 a pod.) Velitel lietadla si vyhradzuje právo nevziať na palubu 3 osoby ale iba 2osoby. V ostatných prípadoch sa riadi pravidlom:
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prípade teploty do 25°C  je obmedzenie váhy jedného pasažiera na 95kg avšak súčet všetkých pasažierov nesmie prekročiť 250kg.
V prípade teploty od 28°C do 30°C je obmedzenie váhy jedného pasažiera na 90kg a let je možný vykonať maximalne s 2osobami okrem pilota.
V prpade teplôt nad 30°C z technickch dôvodov na tomto letisku nie je možné vykonávať lety.
Pre špecifickosť letiska (dĺžka a orientovanie pristávacej a vzletovej dráhy) Sládkovičovo konečné rozhodnutie o uskutočnení letu a v akej konfiurácii má velitel lietadla.

Letisko Nové Zámky
Súčet hmotností pasažierov spolu je prípustná max. 250kg.
V prpade teplôt nad 30°C je maximálna váha osôb na palube okrem pilota 220kg.

                                                                    8. Storno kupónov
Stornovať sa dá len platný kupón. Kupóny po platnosti stornovať sa nedajú nakoľko nemáme možno overenia ich platnosti. Na storno neakceptujeme nasledovné dôvody:
- nestihli ste využiť kupón v platnosti
- blíži sa koniec platnosti a vy ho nechcete alebo nestíhate využiť
- dostavili ste sa na letisku pod vplyvom návykových látok
- zrušené termíny z dôvodu počasia, prevádzkových príčin a všetkých ostatných príčin na ktorých nenesieme zodpovednosť
- porušenie týchto VOP zo strany zákazníka

Vzhľadom ale na to že naša spoločnosť chce vyjsť v ustrety nižšie nájdete spôsoby storna ktoré po vzájomnej dohode akceptujeme aj v prípadoch že dôvod storna nie je oprávnený:
Do 14dní od zakúpenia - vrátenie plnej zaplatenej sumy. Ak ide o Kupón zo Zlavy dňa je nutné kontaktova ich.

                                                                    
                                                                     Zaverečné ustanovenia
Vyhradzujeme si zmenu týchto VOP aj počas už aktualne prebiehajúcich akcii. Tiež si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok uskutočnenia letu kedykoľvek keď si to vyžaduje zachovanie bezpečnosti a plynulosti prevádzky.


Návrat na obsah